دیکشنری - استور اندرویدی موفق

دیکشنری تخصصی الکترونیک
 

دیکشنری الکترونیک انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

دیکشنری الکترونیک انگلیسی به فارسی و برعکس موفق برای اندروید ، مجموعه کاملی از (ترجمه و تلفظ لغات و اصطلاحات الکترونیک – فناوری اطلاعات – برنامه نویسی – رباتیک – اپتیک و لیزر – مخابرات – مکاترونیک و ..) را به صورت نرم افزاری با امکانات ویژه در اختیار شما قرار می دهد که مناسب برای تمامی افراد مخصوصا دانشجویان است.

دیکشنری تخصصی نفت و گاز
 

دیکشنری نفت و گاز انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

دیکشنری نفت انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق برای اندروید ، مجموعه کاملی از (ترجمه و تلفظ لغات مهندسی نفت – اصطلاحات نفت و گاز و تجهیزات مرتبط با استخراج و پالایش آنها و ..) را به صورت نرم افزاری در اختیار شما قرار میدهد که مناسب برای تمامی افراد مخصوصا دانشجویان است.

دیکشنری تخصصی برق
 

دیکشنری برق انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

دیکشنری اصطلاحات برق انگلیسی به فارسی و برعکس موفق برای اندروید ، مجموعه کاملی از (ترجمه و تلفظ لغات و اصطلاحات برق قدرت – برق ساختمان – برق صنعتی – مهندسی برق – برق خودرو و الکترونیک ..) را به صورت نرم افزاری در اختیار شما قرار می دهد که مناسب برای تمامی افراد مخصوصا دانشجویان است.