دیکشنری - استور اندرویدی موفق

مرجع کامل نرم افزارهای ترجمه تخصصی و آموزش تمامی زبان های دنیا
دیکشنری کره ای به فارسی و بالعکس جامع موفق
 

دیکشنری کره ای به فارسی و بالعکس موفق (جامع)

دیکشنری کره ای به فارسی و برعکس موفق با تلفظ (جامع) برای اندروید ، مجموعه کاملی از ترجمه و تلفظ لغات و اصطلاحات و جملات پرکاربرد عمومی کره ای را به صورت نرم افزاری در اختیار شما قرار می دهد که مناسب برای تمامی افراد است.

دیکشنری اردو به فارسی و بالعکس جامع موفق
 

دیکشنری اردو به فارسی و بالعکس موفق (جامع)

دیکشنری اردو به فارسی و برعکس موفق با تلفظ (جامع) برای اندروید ، مجموعه کاملی از ترجمه و تلفظ لغات و اصطلاحات و جملات پرکاربرد عمومی اردو را به صورت نرم افزاری در اختیار شما قرار می دهد که مناسب برای تمامی افراد است.

دیکشنری آلمانی به فارسی و بالعکس جامع
 

دیکشنری آلمانی به فارسی و بالعکس موفق (جامع)

دیکشنری آلمانی به فارسی و برعکس با تلفظ موفق (جامع) برای اندروید ، مجموعه کاملی از ترجمه و تلفظ لغات و اصطلاحات عمومی آلمانی را به صورت نرم افزاری در اختیار شما قرار می دهد که مناسب برای تمامی افراد است.