جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹
 00989369180706  apkm.ir.mob@gmail.com

برچسب: دیکشنری پزشکی تخصصی
دیکشنری پزشکی اندروید موفق

برنامه اندروید دیکشنری

دیکشنری پزشکی انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

ارسال شده توسط سرپرست گروه نرم افزاری موفق

دیکشنری پزشکی انگلیسی به فارسی و برعکس موفق اندروید شامل بیماری شناسی و اصطلاحات پرستاری و بیوتکنولوژی و دندانپزشکی و غیره با تلفظ.
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید