استور اندرویدی موفق

 
ضمانت و پشتیبانی برنامه ها

مطالب پیشنهادی

خودآموز زبان اردو پاکستانی
 

آموزش زبان اردو موفق به همراه تلفظ

آموزش زبان اردو به فارسی موفق شامل (آموزش فشرده زبان اردو پاکستان به همراه تلفظ) که با فراگیری آن میتوانید در شرایط مختلف به زبان اردو با افراد دیگر صحبت کنید به عنوان مثال در فرودگاه ، هتل ، فروشگاه ، محل کار ، دانشگاه ، خانه و …

خودآموز زبان مجاری مجارستان
 

آموزش زبان مجاری موفق به همراه تلفظ

آموزش زبان مجاری به فارسی موفق شامل (آموزش فشرده زبان مجاری به همراه تلفظ) که با فراگیری آن میتوانید در شرایط مختلف به زبان مجاری با افراد دیگر صحبت کنید به عنوان مثال در خانه ، محل کار ، فروشگاه ، هتل ، دانشگاه ، فرودگاه و …

خودآموز زبان گرجی گرجستان
 

آموزش زبان گرجی موفق به همراه تلفظ

آموزش زبان گرجی به فارسی موفق شامل (آموزش فشرده زبان گرجی به همراه تلفظ) که با فراگیری آن میتوانید در شرایط مختلف به زبان گرجی با افراد دیگر صحبت کنید به عنوان مثال در خانه ، محل کار ، فروشگاه ، هتل ، دانشگاه ، فرودگاه و …