استور اندرویدی موفق

 
ضمانت و پشتیبانی برنامه ها

مطالب پیشنهادی

دیکشنری تخصصی نساجی و لباس
 

دیکشنری نساجی و لباس انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

دیکشنری نساجی و لباس تخصصی انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق برای اندروید ، مجموعه کاملی از (ترجمه و تلفظ لغات و اصطلاحات نساجی – دیکشنری لباس (اصطلاحات لباس) – پارچه ها – نخ – خیاطی – دستگاههای مرتبط با صنعت نساجی و ..) را به صورت نرم افزاری در اختیار شما قرار می دهد که مناسب برای تمامی افراد مخصوصا دانشجویان است.

دیکشنری تخصصی روانشناسی
 

دیکشنری روانشناسی انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

دیکشنری روانشناسی تخصصی انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق برای اندروید ، مجموعه کاملی از (ترجمه و تلفظ لغات و اصطلاحات روانشناسی تخصصی – روانشناسی کودک – تربیتی – بالینی – اجتماعی – سلامت – شخصیت – روانپزشکی و..) را به صورت نرم افزاری در اختیار شما قرار می دهد که مناسب برای تمامی افراد مخصوصا دانشجویان است.

دیکشنری تخصصی زمین شناسی
 

دیکشنری زمین شناسی انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

دیکشنری زمین شناسی انگلیسی به فارسی و برعکس موفق برای اندروید ، مجموعه کاملی از (ترجمه و تلفظ لغات و اصطلاحات زمین شناسی تخصصی – مهندسی معدن – اصطلاحات باستان شناسی – علوم جغرافیایی – محیط زیست – مهندسی دریا – مهندسی منابع طبیعی – مهندسی کشاورزی – اصطلاحات زمین شناسی نفت و اقتصادی و آب و زیست محیطی – رسوب شناسی – تکتونیک – اصطلاحات فسیل شناسی و چینه – زمین لرزه – اصطلاحات سنگ شناسی یا پترولوژی – سنجش از دور و GIS زمین شناختی) را به صورت نرم افزاری با امکانات ویژه در اختیار شما قرار می دهد که مناسب برای تمامی افراد مخصوصا دانشجویان است.