استور اندرویدی موفق

 
ضمانت و پشتیبانی برنامه ها

مطالب پیشنهادی

دیکشنری تخصصی نفت و گاز
 

دیکشنری نفت و گاز انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

دیکشنری نفت انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق برای اندروید ، مجموعه کاملی از (ترجمه و تلفظ لغات مهندسی نفت – اصطلاحات نفت و گاز و تجهیزات مرتبط با استخراج و پالایش آنها و ..) را به صورت نرم افزاری در اختیار شما قرار میدهد که مناسب برای تمامی افراد مخصوصا دانشجویان است.

دیکشنری تخصصی برق
 

دیکشنری برق انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

دیکشنری اصطلاحات برق انگلیسی به فارسی و برعکس موفق برای اندروید ، مجموعه کاملی از (ترجمه و تلفظ لغات و اصطلاحات برق قدرت – برق ساختمان – برق صنعتی – مهندسی برق – برق خودرو و الکترونیک ..) را به صورت نرم افزاری در اختیار شما قرار می دهد که مناسب برای تمامی افراد مخصوصا دانشجویان است.

دیکشنری تخصصی عمران و شهرسازی
 

دیکشنری عمران انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

دیکشنری عمران انگلیسی به فارسی و برعکس موفق برای اندروید ، مجموعه کاملی از (ترجمه و تلفظ لغات مهندسی عمران – اصطلاحات عمران و شهرسازی – مهندسی شهرسازی – اصطلاحات راه و ساختمان) را به صورت نرم افزاری در اختیار شما قرار می دهد که مناسب برای تمامی افراد مخصوصا دانشجویان است.