برنامه اندروید - استور اندرویدی موفق

دیکشنری عربی به فارسی و بالعکس
 

دیکشنری عربی به فارسی و بالعکس موفق (جامع)

دیکشنری عربی به فارسی و بالعکس موفق (جامع) برای اندروید ، مجموعه کاملی از ترجمه و تلفظ لغات و اصطلاحات عمومی عربی شامل (دیکشنری کامل اصطلاحات قرآنی و نهج البلاغه – دیکشنری عربی به فارسی (جامع) – دیکشنری فارسی به عربی (جامع) – دیکشنری عربی به عربی (جامع) – ریشه لغات عربی – دیکشنری فارسی به عربی عراقی و بالعکس) را به صورت نرم افزاری در اختیار شما قرار میدهد که مناسب برای تمامی افراد است.

دیکشنری انگلیسی به فارسی و بالعکس جامع
 

دیکشنری انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق (جامع)

دیکشنری انگلیسی به فارسی و برعکس با تلفظ موفق (جامع) برای اندروید ، مجموعه کاملی از ترجمه و تلفظ لغات و اصطلاحات عمومی انگلیسی را به صورت نرم افزاری در اختیار شما قرار میدهد که مناسب برای تمامی افراد است.