چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹
 00989369180706  apkm.ir.mob@gmail.com

دسته برنامه اندروید
دیکشنری عمران و شهرسازی اندروید موفق

برنامه اندروید دیکشنری

دیکشنری عمران انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

ارسال شده توسط سرپرست گروه نرم افزاری موفق

دانلود دیکشنری عمران موفق برای اندروید ، مجموعه کاملی از ترجمه لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی عمران و شهرسازی به همراه تلفظ آنها
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
دیکشنری پلیمر اندروید موفق

برنامه اندروید دیکشنری

دیکشنری پلیمر انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

ارسال شده توسط سرپرست گروه نرم افزاری موفق

دانلود دیکشنری پلیمر موفق برای اندروید. مجموعه کاملی از ترجمه لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی پلیمر به همراه تلفظ آنها
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
دیکشنری مکانیک اندروید موفق

برنامه اندروید دیکشنری

دیکشنری مکانیک انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

ارسال شده توسط سرپرست گروه نرم افزاری موفق

دانلود دیکشنری مکانیک موفق برای اندروید. مجموعه کاملی از ترجمه لغات و اصطلاحات تخصصی رشته مکانیک خودرو و سیالات به همراه تلفظ آنها
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
دیکشنری مهندسی مواد اندروید موفق

برنامه اندروید دیکشنری

دیکشنری مهندسی مواد انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

ارسال شده توسط سرپرست گروه نرم افزاری موفق

دانلود دیکشنری مهندسی مواد موفق برای اندروید ، مجموعه کاملی از ترجمه لغات و اصطلاحات تخصصی متالورژی استخراجی و صنعتی و نانو سرامیک به همراه تلفظ آنها
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
دیکشنری نساجی اندروید موفق

برنامه اندروید دیکشنری

دیکشنری نساجی انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

ارسال شده توسط سرپرست گروه نرم افزاری موفق

دانلود کاملترین دیکشنری مهندسی نساجی موفق برای اندروید ، مجموعه کاملی از ترجمه لغات و اصطلاحات تخصصی نساجی – لباس – پارچه ها – نخ – دستگاههای مرتبط با صنعت نساجی به همراه تلفظ آنها
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
دیکشنری روانشناسی اندروید موفق

برنامه اندروید دیکشنری

دیکشنری روانشناسی انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

ارسال شده توسط سرپرست گروه نرم افزاری موفق

دانلود دیکشنری روانشناسی موفق برای اندروید. مجموعه کاملی از ترجمه لغات و اصطلاحات تخصصی رشته روانشناسی به همراه تلفظ آنها
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
دیکشنری زمین شناسی اندروید موفق

برنامه اندروید دیکشنری

دیکشنری زمین شناسی انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

ارسال شده توسط سرپرست گروه نرم افزاری موفق

دانلود دیکشنری زمین شناسی موفق برای اندروید. مجموعه کاملی از ترجمه لغات و اصطلاحات تخصصی منابع طبیعی و کشاورزی و محیط زیست و غیره به همراه تلفظ آنها
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید