دوشنبه 29 دی 1399
 989369180706+  apkm.ir.mob gmail.com

دسته: دیکشنری
بایگانی دیکشنری های اندروید – دیکشنری تخصصی برای همه رشته های دانشگاهی ، دیکشنری عمومی همه زبان ها – دانلود و نصب برنامه – گروه نرم افزاری موفق

دیکشنری حسابداری اندروید موفق

دیکشنری حسابداری انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

دانلود دیکشنری حسابداری موفق برای اندروید. مجموعه کاملی از ترجمه لغات و اصطلاحات تخصصی رشته حسابداری و بورس و اقتصاد به همراه تلفظ آنها
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
دیکشنری عربی به فارسی و برعکس موفق

دیکشنری عربی به فارسی و بالعکس موفق (جامع)

دانلود دیکشنری عربی به فارسی و بالعکس موفق برای اندروید (جامع) و عراقی شامل هزاران لغت و اصطلاح عربی به همراه ریشه لعات عربی و ترجمه
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
دیکشنری صنایع اندروید موفق

دیکشنری صنایع انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

دانلود دیکشنری صنایع موفق برای اندروید. مجموعه کاملی از ترجمه لغات و اصطلاحات تخصصی رشته صنایع و ایمنی صنعتی به همراه تلفظ آنها
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
دیکشنری پزشکی اندروید موفق

دیکشنری پزشکی انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

دیکشنری پزشکی انگلیسی به فارسی و برعکس موفق اندروید شامل بیماری ها و اصطلاحات پرستاری و بیوتکنولوژی و دندانپزشکی و غیره با تلفظ
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
دیکشنری انگلیسی موفق

دیکشنری انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق (جامع)

دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی و برعکس موفق اندروید (جامع) شامل هزاران لغت و اصطلاح به همراه ترجمه و تلفظ آنها و امکانات کامل مانند جستجوی صوتی.
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
دیکشنری ریاضی اندروید موفق

دیکشنری ریاضی و آمار انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

دانلود دیکشنری ریاضی و آمار موفق برای اندروید. مجموعه کاملی از ترجمه لغات و اصطلاحات تخصصی رشته ریاضی و آمار به همراه تلفظ آنها
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
دیکشنری معماری اندروید موفق

دیکشنری معماری انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

دانلود دیکشنری معماری موفق برای اندروید ، مجموعه کاملی از ترجمه لغات و اصطلاحات تخصصی معماری و معماری داخلی به همراه تلفظ آنها
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
دیکشنری آمار اندروید موفق

دیکشنری آمار انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

دانلود دیکشنری آمار موفق برای اندروید. مجموعه کاملی از ترجمه لغات و اصطلاحات تخصصی رشته آمار به همراه تلفظ آنها
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
دیکشنری کامپیوتر اندروید موفق

دیکشنری کامپیوتر و فناوری اطلاعات موفق

دانلود دیکشنری کامپیوتر و فناوری اطلاعات موفق برای اندروید ، مجموعه کاملی از ترجمه لغات و اصطلاحات تخصصی کامپیوتر – برنامه نویسی – اینترنت – مخابرات – موبایل و تبلت و غیره به همراه تلفظ آنها
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
دیکشنری الکترونیک اندروید موفق

دیکشنری الکترونیک انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق

دانلود دیکشنری الکترونیک موفق برای اندروید. مجموعه کاملی از ترجمه اصطلاحات تخصصی الکترونیک و اپتیک و لیزر و رباتیک به همراه تلفظ آنها
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید

این وبسایت ارایه دهنده نرم افزارهای طراحی شده توسط گروه نرم افزاری موفق میباشد و کلیه حقوق آن نیز متعلق به این تیم نرم افزاری است.