دوشنبه 29 دی 1399
 989369180706+  apkm.ir.mob gmail.com

دسته: برنامه آموزشی
بایگانی نرم افزارهای آموزشی اندروید – خودآموز زبان های خارجی (انگلیسی ، آلمانی ، فرانسوی ، سوئدی ، ایتالیایی ، اسپانیایی ، فنلاندی ، یونانی ، عربی ، کره ای ، ژاپنی ، چینی ، تایلندی ، ترکی استانبولی ، روسی ، هندی ، ارمنی ، اردو ، هلندی ، نروژی ، دانمارکی) – دانلود و نصب برنامه – گروه نرم افزاری موفق

آموزش زبان هلندی

آموزش زبان هلندی موفق به همراه تلفظ

دانلود کامل ترین برنامه آموزش زبان هلندی موفق برای اندروید به همراه ترجمه و تلفظ
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
آموزش زبان دانمارکی

آموزش زبان دانمارکی موفق به همراه تلفظ

دانلود کامل ترین برنامه آموزش زبان دانمارکی موفق برای اندروید به همراه ترجمه و تلفظ
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
آموزش زبان ارمنی

آموزش زبان ارمنی موفق به همراه تلفظ

دانلود کامل ترین برنامه آموزش زبان ارمنی موفق برای اندروید به همراه ترجمه و تلفظ
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
آموزش زبان فنلاندی

آموزش زبان فنلاندی موفق به همراه تلفظ

دانلود کامل ترین برنامه آموزش زبان فنلاندی موفق برای اندروید به همراه ترجمه و تلفظ
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
آموزش زبان یونانی

آموزش زبان یونانی موفق به همراه تلفظ

دانلود کامل ترین برنامه آموزش زبان یونانی موفق برای اندروید به همراه ترجمه و تلفظ
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
آموزش زبان نروژی

آموزش زبان نروژی موفق به همراه تلفظ

دانلود کامل ترین برنامه آموزش زبان نروژی موفق برای اندروید به همراه ترجمه و تلفظ
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
آموزش زبان اردو

آموزش زبان اردو موفق به همراه تلفظ

دانلود کامل ترین برنامه آموزش زبان اردو (پاکستان) موفق برای اندروید به همراه ترجمه و تلفظ
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
آموزش زبان ایتالیایی

آموزش زبان ایتالیایی موفق به همراه تلفظ

دانلود کامل ترین برنامه آموزش زبان ایتالیایی موفق برای اندروید به همراه ترجمه و تلفظ
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
آموزش زبان تایلندی

آموزش زبان تایلندی موفق به همراه تلفظ

دانلود کامل ترین برنامه آموزش زبان تایلندی موفق برای اندروید به همراه ترجمه و تلفظ
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید
آموزش زبان سوئدی

آموزش زبان سوئدی موفق به همراه تلفظ

دانلود کامل ترین برنامه آموزش زبان سوئدی موفق برای اندروید به همراه ترجمه و تلفظ
(گروه نرم افزاری موفق)

بیشتر بخوانید

این وبسایت ارایه دهنده نرم افزارهای طراحی شده توسط گروه نرم افزاری موفق میباشد و کلیه حقوق آن نیز متعلق به این تیم نرم افزاری است.